Familjerätt i Stockholm – Ett väldigt brett område inom juridiken som innefattar allt som rör familjen i rättsliga sammanhang samt familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot lagen. Inom familjerätt inkluderas arv, bodelning, äktenskapsskillnad vårdnadstvist och testamenten. Det mest förekommande delarna av familjerätt berör oftast äktenskap och föräldrafrågor som till exempel vart barnet eller barnen i fråga ska bo under/efter envårdnadstvist.

Det är mycket vanligt att en advokat behöver kontaktas vid frågor om familjerätt i Stockholm, för att allt ska gå rätt till bli så rättvist i slutändan. Familjerätt är mycket allvarligt och ett mycket viktigt område inom juridiken, se därför till att dina frågor om familjerätt Stockholm tas om hand om på största allvar och absolut bästa sätt.

Vårdnadstvist?

En vårdnadstvist i Stockholm är en rättslig process då man kan få ansöka om man vill att man ska få enskild vårdnad över sitt barn och om man anser att den andre föräldern eller vårdnadshavaren kanske av olika anledningar inte är lämpad att ta beslut för barnet eller barnens bästa. Där ibland boende, skolgång och andra viktiga frågor.

Utgångspunkten i en vårdnadstvist i Stockholm är alltid att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad av barnet/barnen och tillsammans komma fram till viktiga beslut som bland annat kan röra barnets skolgång, passhandling och andra juridiska beslut. I vissa fall när föräldrarna inte kan komma fram till någonting vettigt kring vårdnaden och hur den skall komma att se ut, kliver rätten in gör att göra en bedömning och besluta om vårdnaden skall vara gemensam eller om en av föräldrarna ska få ensam vårdnad av barnet.

De faktorer som avgör är bland annat utsikterna för att ett samarbete mellan föräldrarna kan komma att fungera, om någon av personerna är direkt olämplig som vårdnadshavare samt hur parterna själva ställer sig till frågan. Om båda föräldrarna motsätter sig en delad vårdnad måste rätten besluta om enskild vårdnad för en av parterna.

I de fall då rätten beslutar om enskild vårdnad för en av föräldrarna beslutas även hur den andre förälderns och barnets umgänge skall komma att se ut. I vanliga fall har en förälder som ej har fått vårdnaden fortfarande rätt att få träffa barnet. Såvida barnet ej riskerar att fara illa fysiskt eller psykiskt.

När ett par bestämmer sig för att skaffa barn är det nog inte någon av dem som tänker att de en dag ska behöva anlita en advokat för att de hamnat i en vårdnadstvist i Stockholm. Det är mycket att tänka på under en vårdnadstvist som man kan behöva hjälp med. Allt från juridiska frågor till tips och råd om hur man förälder bör tänka på under pågående vårdnadstvist som att till exempel inte svartmåla den andra föräldern till ens fördel. Barnet själv har rätt att bilda en egen uppfattning av den andra föräldern.

Det är självkart inte ett måste att anlita en advokat vid en vårdnadstvist Stockholm men det bästa är att man kontaktar en jurist för att åtminstone få råd och stöd av någon som vet hur en vårdnadstvist går till.

Bodelning i Stockholm

En bodelning innebär att ni som är gifta med varandra delar upp egendom mellan er. Ni ska i de allra flesta fall göra en bodelning om ni skiljer er. Ni kan också göra en bodelning under äktenskapet, om ni är överens om det.

Bodelning i Stockholm sker oftast när ett äktenskap eller samboförhållande av någon anledning tagit slut. Bodelning mellan två parter sker lika ofta under pågående äktenskap som vid upphört äktenskapet dvs. skilsmässa eller dödsfall.

Vid bodelning mellan sambo delas parternas giftorättsgods upp, er gemensamt anskaffade bostad och bohag delas efter avräkning för eventuella skulder.

Om parterna i en bodelning Stockholm inte enas om delningen kan en bodelningsförrättare tillsättas vilket innebär att bodelningen i värsta fall görs under tvång.

Vid dödsfall finns det inget behov av bodelning om det endast finns gemensamma barn och såvida inget testamente är skrivet som påstår annat. Den kvarstående maken ärver i detta fall hela boet med fri förfoganderätt.

Offentlig försvarare i Stockholm

En offentlig försvarare tillsätts utav staten vilket är den största skillnaden från en privat försvarare. En offentlig försvarare i Stockholm får alltid sina uppdrag från våra svenska domstolar.

Om du utav domstolen beviljas rätt att företrädas av en offentlig försvarare betyder inte det på något sätt att att advokatbyrån i du tillsatts jobbar för eller ens är anställd utav staten. Den utsedda offentliga försvararen eller brottmålsadvokaten är precis som en privat försvarare alltid din advokat oavsett vad som händer och kommer hela tiden under brottmålsprocessen att arbeta för dig och dina rättigheter.

När du ska utse en offentlig försvarare i Stockholm får du precis som när du atser en privat försvarare namnge advokaten själv. Tala bara om för polisen vilken advokat/advokatbyrå du känner är mest lämpad att företräda dig. Därefter ska domstolen bestämma om du har rätt att företrädas av advokatbyrån som din offentliga försvarare.

Brottmålsadvokat i Stockholm

Alla i vårt land har alltid sin rätt att företrädas utav en brottmålsadvokat.

Har man begått ett brott eller om man av någon anledning skulle komma att bli misstänkt för något brott är det väldigt viktigt att komma ihåg att man hela tiden har rätten att kontakta en brottmålsadvokat i Stockholm. Rådgöra med en försvarsadvokat och att låta sig företrädas utav en offentlig/privat försvarare i form av brottmålsadvokat Stockholm eller försvarsadvokat Stockholm. Brottmålsadvokaten kommer hela tiden att stå vid din sida och framföra dina rättigheter samt att presentera och representera dig i rätten. Läs mer Brottmålsadvokat

Brottmål i Stockholm inleds med en förundersökning som alltid görs av polisen. Visar undersökningen att någon med hög sannolikhet är skyldig till brottet, går ärendet vidare till åtal, vilket betyder att åklagaren lämnar in stämningsansökan till tingsrätten. Sedan är det åklagarens uppgift att försöka styrka att ett brott har ägt rum i tingsrätten.

Brottmål gällande barn och ungdomar:

Barn och ungdomar har i speciella ärenden rätt att få en specifik brottmålsadvokat att företrädas av i brottsprocessen, i de fall som de utsatts för något brott.

Försvarsadvokat i Stockholm –  För utsatta personer:

Om någon inblandad person har utsats för brott kan denne bli part i rättegången och kommer att bli en så kallad målsägande. Målsägande kommer vanligtvis att ha rätt till ombud, även kallat målsägandebiträde. Om brottet inte skulle anses som för lindrigt har denne alltid rätt till en försvarsadvokat.