En begravningsbyrå i Stockholm gör att du som anhörig slipper tänka på sådant som kan kännas tungt när du precis förlorat en närstående. Ni som anhöriga kan istället lämna stora delar av planerandet av en begravning till begravningsentreprenörerna.

En begravningsentreprenör är utbildad till att arbeta med familjer i sorg samt att göra detta i en miljö som är väl lämpad i en sorgprocess. Begravningsbyråer i Stockholm har både många års kunskap och erfarenhet av att redovisa varje enskild familj vilka olika alternativ som finns att tillämpa samt att förklara produktegenskaper när det rör sig om kistor, gravstenar m.m till att finnas till som stöd och tillsammans hjälpas åt att skapa en sista minnesfull hyllning till den avlidne.
En begravningsbyrå bidrar helt enkelt till ett mervärde till ceremonin och erbjuder desutom en fulländad service till de anhöriga. Både innan, under och efter att begravningen ägt rum finns begravningsbyrån till tjänst för de anhöriga och ordnar med allt ifrån juridiska dokument, begravningsplats, hantering av den avlidne, transporter av den avlidne, både ifrån den plats där döden ägde rum, till kyrkan och till krematoriet om ett sådant ska lämpas.

Att hålla i en begravning är ett sätt för de anhöriga att hylla och minnas den avlidne men också för att visa utomstående och samhället att de förlorat en värdefull och viktig person. Genom att bjuda in och öppna upp sina armar för andra utomstående kan man tillsammans skapa en vacker stund och finnas till som stöd för varandra i en svår tid.

Din begravningsbyrå i Stockholm kan hantera detaljerna kring detta samt att hjälpa dig som planerar begravningen med att anpassa allting efter den avlidnes och de anhörigas värderingar samt att ta hänsyn till de behov som föreligger hos anhöriga.

 

Begravningsbyråer i Stockholm finns här för dig och är..

..i beredskap för att hjälpa familjer när en död inträffar oavsett tidpunkt. Dygnet runt alla dagar på året!

..alltid redo att ordna med transport av den avlidne från platsen där denne dog (hem, vårdhem, sjukhus, etc.) till bårhus. Sedan vidare till kyrka eller annan plats där minnesstud ska hållas och även till krematoriet vid behov.

..utbildad till att ordna med både tvagning, frisering och påklädnad av den avlidne samt andra eventuella kosmetiska behov eller önskemål.

Begravningsbyråer i Stockholm kallar även anhöriga till ett slags samråd för att tillsammans gå igenom nödvändig information. Både praktiskt information som är nödvändig inför slutförandet av pappersarbete som exempelvis intyg på dödsfall men också personlig information som kan bli trevliga och unika inslag i minnesstunden för den bortgågne.

Din valda begravningsbyrå i Stockholm erbjuder också familjen hjälp att kontakta alla som är inblandade i en begravning i Stockholm så som präster, förrättare, musiker, sångare m.fl. samt genom att arrangera vissa grupper som ska närvara vid begravningstjänsten så som militärer, poliser eller liknande. Byrån ansvarar även över att arvoden hanteras på rätt sätt: att arvtagare är lämpade att ta emot de arv som ska tilldelas dem samt att rätt person får rätt arvode. Begravningsbyrån håller även kontakten samt ordnar med andra nödvändiga detaljer så som kyrkogården, begravningsplats, krematoriet, andra avgifter, föreskrifter och eventuella krav som kan finnas före en begravning.

En begravningsbyrå i Stockholm hjälper även familjer som har frågor gällande sociala förmåner, försäkringsersättningar samt andra frågor som kan dyka upp i samband med en begravning förutsatt att de är relevanta för ändamålet. Om familjen önskar minnesmärken av exempelvis minnesböcker, bönkort eller tackkort ordnar byrån även med detta. Samma gäller arrangemang av blommor, inramning av fotografier, skapandet av fotokollage samt andra typer av minnesbitar som familjen kan ha önskat till kapellet. Byrån ansvarar även för att alla personliga ägodelar och föremål med sentiementalt värde återlämnas till rätt familjemedlem efter avklarad begravning.


En begravningsbyrå i Stockholm hjälper helt enkelt till med allting från början till slut: från dödsförklaring till avslutad och fulländad begravning.

Läs mer på Begravningsbyrå Vasastan och Begravningsbyrå Södermalm