Behöver du juridisk rådgivning eller juridiskt försvar som följd av att du blivit utsatt för brott i Stockholm eller har begått ett brott gentemot svensk lag? Eller behöver du rådgivning gällande familjerätt,  företagsverksamhet, äktenskap eller fastighet? För att nämna några av våra expertisområden som vi som ledande advokatbyrå i Stockholm behärskar. Oavsett i vilken situation du befinner dig i så behöver du en kunnig, professionell och förstående advokat i Stockholm som både kan representera dig och eventuellt försvara dig i en eventuell rättegång.

Vi som din främsta advokatbyrå i Göteborg samtStockholm med fokus på familjerätt vet vikten av att arbeta med en trygg advokat som kan vägleda dig rätt från början till slut. Att stå inför exempelvis en rättegång kan vara tungt och utmattande rent psykiskt och du behöver därför en advokat i Stockholm samt även Jönköping  som vi är verksamma i. Ett ombud kan med stor säkerhet underlätta i största möjliga mån situationen för dig. Vårt främsta mål som advokatbyrå i Jönköping samt Stockholm är att alla våra klienter ska känna att vi har överträffat deras förväntningar både när det kommer till den juridiska biten men också när det handlar om ett professionellt tillvägagångssätt, vår tillgänglighet samt allmän service för dig som anlitar en advokat ifrån oss.
Bred expertis I Göteborg samt Jönköping
Vi som ledande advokatbyrå i Stockholm samt i Jönköping har under många år i branschen samlat på oss stor kunskap och en bred expertis inom många juridiska områden, bland annat inom medling, domstolsprocesser, utredningar, kommersiella tvister och förlikningsförhandlingar bara för att nämna några av de juridiska områden vi behärskar. Vårt mål har alltid varit att kunna arbeta för och med olika typer av klienter oavsett deras utgångsläge vilket har lett till att du som anlitar en advokat i Stockholm ifrån oss en hjälpande juridisk hand som är både prestigelös och som jobbar för att du ska få ett så rättvist avslut som möjligt.
Familjerätt
Familjrätt är ett utav de absolut vanligast förekommande juridiska områdena. Nästan alla människor kommer någon gång i livet bilda familj vilket innebär mer juridiskt ansvar än vad som kanske syns på ytan ifrån första början. Att skaffa barn och att ingå äktenskap binder dig till mer juridiskt ansvar än du kanske känner till. Det kan i och med exempelvis skilsmässa eller dödsfall uppstå en hel del frågor exempelvis gällande vårdad av barn eller uppdelning av ägodelar. Du som befinner dig i en situation där du behöver en advokat i Stockholm samt Göteborg borde alla gånger vända dig till oss som är din främsta advokatbyrå i Stockholm eller Göteborg

Vi har många års erfarenhet av familjerätt och arbetar med allt ifrån vårdad och boende gällande berörda barn, till umgänge, LVU, adoptionsfrågor, frågor rörande faderskap och övriga offentliga uppdrag. Som din advokatbyrå i Stockholm inom familjerätt vet vi vikten av att arbeta på ett effektivt, tryggt och professionellt vis för att underlätta i en redan svår och känslig situation.

Såhär fungerar det:

Varje Advokat verksamma brottmål i Stockholm inleds med en förundersökning som alltid utförs utav polisen i Stockholm. Skulle det sedan visa sig i undersökningen att någon med stor sannolikhet begått brottet i fråga, skickas ärendet då vidare till åtal, d.v.s. att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Väl I tingsrätten är det dags för åklagaren att försöka bevisa att ett brott har inte har ägt rum.

Advokater i Stockholm, även viktigt för utsatta personer:

Skulle någon person vara inblandad som har utsatts för brottet i fråga kan personen komma att bli part i rättegången och blir då en så kallad målsägande. En målsägande bör ha rätt till ett ombud, vanligt vis fungerar det så. Denna blir då målsägandebiträde. Den misstänkta för brottet i fråga har alltid (vid allvarligare brott) rätt till en egen offentlig försvarare. En brottmålsadvokat i Södertälje Kommun!

Läs mer om målsägandebiträde i Stockholm samt delad vårdnad.

familjerättgöteborg.nu