Idrottsskador Stockholm
En idrottsskada uppstår i samband med utövandet av en sport av något slag. Det kan vara ett plötsligt slag, ett fall eller en så kallad förslitningsskada. En förslitningsskada uppkommer när en kroppsdel utsätts för kulumativ stress, det vill säga en påfrestning under en längre tid. Denna typ av idrottsskada hör till de vanligare. Det finns en rad faktorer som ökar risken för idrottsskador betydligt. Till dessa hör bland annat påfrestande styrkeövningar och styrkeprov, ensidig belastning, repetativ träning eller för lite återhämtning efter fysisk aktivitet. Detta innebär att exempelvis löpare många gånger får så kallade “löparknän” eller att tennisspelare får “tennisarmbåge”, eftersom dessa kroppsdelar utsätts för både repetativ och ensidig belastning.


Hos oss är du i goda händer!
Har du drabbats av en idrottsskada? Eller har du efter en hastig rörelse fått ryggont? Kanske känner du dig ovanligt stel i axlarna och har därför svårt att fokusera i ditt dagliga arbete? Vi kan garanterat hjälpa dig till en smärtfri tillvaro! Vi är en väletablerad klinik med två mottagningar i Stockholmsområdet. Vi arbetar både med klassisk naprapati, men har även en gedigen kunskap inom stötvågsbehandling, idrottsmedicin, elbehandling och akupunktur. Vi lägger dessutom stor vikt i att alltid ligga i framkant när det kommer till kunskap. Detta gör vi genom att ständigt utbilda oss inom våra områden. Allt för att kunna erbjuda våra patienter en så professionell behandling som möjligt.

Hos oss är det alltid korta väntetider, vilket innebär att vi jobbar för att du ska kunna återgå till din normala vardag med arbete, sysslor och allt vad det innebär. Vi har ända sedan starten 1996 arbetat med allt ifrån företag- och försäkringskunder till privatpersoner. Tack vare våra båda mottagningar; på Östermalm och   Ekerö lyckas vi alltid erbjuda kunden en kort väntetid.


Stötvågsbehandling i Stockholm
Stötvågsbehandling är en av våra mycket effektiva behandlingar mot både idrottsskador och andra smärttillstånd. Själva behandlingen utförs med en maskin som skapar ett mekaniskt tryck genom ljudvågor. Först appliceras en gel på det området som ska behandlas och detta görs för att tillvarata tryckvågorna på bästa effektiva vis. Därefter placeras handmunstycket direkt mot huden. Du som patient kan både ligga ned eller sitta upp, beroende på vilket område det är som ska behandlas. Ljudvågorna går in antingen ytligt eller djupare i vävnaderna beroende på vilken typ av skada som behandlas. Behandlingen går fort, mellan 5 och 10 minuter. Du kan behöva behandling 3-5 gånger med cirka 5-7 dagars uppehåll mellan behandlingstillfällena. Efter detta är resultatet många gånger bestående och du blir helt fri ifrån dina skador eller smärtor.

Stötvågsbehandlingen kan upplevas som smärtsam men är alltid uthärdlig! Upplever du smärta försvinner den omedelbart när behandlingen är klar. Det finns ytterst få biverkningar av stötvågsbehandling. Det vanligaste är ett litet blåmärke i det behandlade området. En del upplever även att smärtan i det behandlade området tilltar i några dagar efter behandling. Detta är helt normalt och du kan enkelt minska besvären på egen hand genom självmedicinering med värktabletter. Dock är det viktigt att ha i åttanke att värktabletter som intas i samband med stötvågsbehandling inte får vara antiinflammatoriska. Panodil och Alvedon går alltså bra då de innehåller paracetamol.

Metoden är en vetenskapligt beprövad metod med mycket god dokumenterad effekt, inte bara på skador utan på ändrad cellaktivitet samt reducering av kalkinfällning i senvävnader – för att nämna några av de positiva effekter stötvågsbehandling medför.

Fördelar med stötvågsbehandling:
– Mycket god inverkan på sjukdomstillstånd i mjukdelslvävnader
– Risken för infektion är i princip minimal eftersom ingen penetrering av huden görs
– Den behandlade vävnaden behöver knappt någon återhämtning vilket innebär att du på en gång kan återgå till arbete och vardagliga sysslor.
– Många gånger kan kortisoninjektioner eller eventuell operation undvikas
– Jämfört med just kortisoninjektioner är det mindre återfallsrisk med stötvågsbehandling
– Ingen annan medicinering behövs

Andra områden där stötvågsbehandling lämpas:
– På njursten, detta utförs dock endast på sjukhus av utbildade läkare
– Hälsporre
– Tennisarmbåge
– Kalkaxel
– Hopparknä
– Benhinneinflammation
– Hälseneinflammation
– Trokanterit

 

 

Undvik stötvågsbehandling:
– Om du är gravid
– Om du har cancer
– Om du har någon hjärtsjukdom
– Vid akut inflammation i det behandlade området
– Om du behandlats med kortisoninjektioner i området senaste månaden
– Om du har någon typ av blödningssjukdom

 


Naprapati

Den mest dominerade typen av manuell medicin i Norden är utan tvekan naprapati. Idag står naprapatin på en välarbetad och bred grund där det föreligger mycket god kunskap inom både grundmedicinska och humanbiologiska egenskaper samt de behandlingstekniker som naprapati innebär.

Naprapater idag är välutbildade och deras specialitet är att kombinera kunskap om rörelseorganens funktion med ortopedisk medicin. De måste även ha god insikt i de teoretiska kunskaperna och tack vare naprapaternas breda utbildning är möjligheten att behandla olika typer av skador och patienter mycket stor. En naprapat jobbar med att förebygga, utreda och sedan rehablitera funktionsrubbningar och smärttillstånd i olika rörelse- och stödjeorgan. Behandlingen är en kombination av muskeltöjningar och massage där syftet är att att återställa funktionen i det drabbade området. Naprapati präglas av ett helhetstänkande vilket innebär att en patient som fått behandling ofta får råden att följa upp med förebyggande och rehabliterande övningar för att bibehålla ett långsiktigt resultat.

Vill du veta mer om naprapati eller rent utav boka tid för en behandling? Välkommen in till någon av våra två mottagningar: Naprapat Ekerö eller Naprapat Stockholm, så hjälper vi dig vidare!