Vad är proana?

Pro Ana är en slags subkultur vars anhängare strävar efter att lyfta fram och försköna sjukdomstillståndet anorexia nervosa som är en typ av ätstörning. På proana sidor finner besökaren proana tips rörande hur man undviker hungerkänslor, håller sig borta från mat och hur man enklast döljer sin ätstörning för familj och vänner. Proana sidor är webbaserade och då oftast i form av proana bloggar eller proana forum där medlemmarna lyfter fram det positiva med att vara en proana anhängare. Anhängarna själva är många gånger sjuka i anorexia eller annan besläktad ätstörning som exempelvis bulimi.

Många proanas menar att forum och proana bloggar med proana tips har en stöttande funktion för de som är sjuka samt att proana är en livsstil och inte ett sjukdomstillstånd. Detta har gång på gång motbevisats av experter på ämnet som ständigt jobbar med att lyfta fram farorna med att söka sig till bland annat proana bloggar.

Vilka drabbas?
De som drabbas av anorexia är främst unga tjejer som många gånger tampas med sin självkänsla. En person som insjuknar i anorexi isolerar sig många gånger från sin omvärld och tenderar att känna sig missförstådd. På så vis söker sig personen i fråga många gånger till proana bloggar för just proana tips för att få känna en gemenskap och förståelse från liksinnade personer som kan bekräfta deras upplevelser. Även om detta kan låta positivt i sammanhanget är det viktigt trycka på att detta görs på ett sätt som främjar destruktivitet och ett beteende som i längden kan vara mycket skadligt för personens hälsa.

 

Proana.se
Företaget Flighton har tillsammans med bloggerskan Paulina Rousu, känd från Paradise Hotel, tagit initiativet till att starta sidan proana.se. Paulina har själv varit drabbad av ätstörningar och sökt sig till proana bloggar. I själva verket är proana.se en anti-proana sida, vars syfte är att nå ut till personer som använder sig av sökorden pro ana i Google. Proana.se jobbar med att få drabbade personer att söka vård och inse allvaret i sin sjukdom och i sitt beteende. Proana.se pushar även för en hälsosam och aktiv livsstil, där nyckeln ligger i att äta hälsosamma mål var fjärde timme samt att se kost och träning som någonting energigivande och positivt. Proana.se vill också få besökaren att inse att kalorier inte bör ses som fiender utan som bränsle som får maskineriet att fortsätta gå.

 

Här kan du också både skriva av dig anonymt och ta del av andras berättelser. På så vis får du som insjuknat i anorexia eller som överväger att ta till dig denna förödande livsstil, det stöd som du faktiskt behöver. Istället för proana tips finns här punkter på vad som sker i din kropp när du utsätter dig själv för självsvält och andra destruktiva beteenden som oftast följer med när du anammar en proana livsstil. Personen som sökt sig till sidan får en wake up call,när farorna i dennes livsstil redovisas svart på vitt.

Proana.se vill att du ska må bra, se ditt egna värde och söka den hjälp som du både behöver och förtjänar – innan det är för sent.

Flighton är företaget som ligger bakom myntningen kring begreppet humanitär sökmotoroptimering eller humanitär sökordsoptimering. Vännerna som grundat Flighton heter Viktor Grahn samt William Chand