Brottmål i Stockholm gällande barn och ungdomar:

Barn och ungdomar har i vissa fall rätt att få en särskild brottmålsadvokat som företräder denne i brottsprocessen, i de fall då de har blivit utsatta för brott.

Några som jobbar som brottmålsadvokater i Södertälje är advokatbyrån Tihinen som idag utöver administrativ personal består utav brottmålsadvokaterna Liisa Tihinen och Kimmo Tihinen.

Dessa brottmålsadvokater har en specialinriktad samt djupgående kompetens inom brottmål i Södertälje men med tonvikt på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

De är ofta anlitade i brottmål som rör brottmål i Stockholm men bedriver även andra juridiska frågor.

Dessutom gör de rättsutredningar som rör bland annat brottmål Södertälje och skattemål Stockholm, men även allmän förvaltningsrätt och tvistemål anser dem som viktigt. Även frågor om mänskliga rättigheter aktualiseras av brottmålsadvokaterna Tihinen. Denna Advokatbyrå har också en nämnvärt lång erfarenhet av brottmåls-processer vid Europadomstolen för brottmål.

Brottmålsadvokter i Stockholm och deras arbete kring medierätt:

Dessa brottmålsadvokater med en Advokatbyrå inom brottmål Stockholm har även en lång och bred erfarenhet av tryckfrihetsmål och massor av andra medierättsliga tvister.

Brottmålsadvokaterna på advokatbyrån är verksamma som både offentliga och privata försvarare och målsägandebiträden inom brottmål Stockholm. De besitter stor erfarenhet av företrädande av både personer som är misstänkta som person som blivit utsatta för brott.

I Stockholm samt i Södertälje finner ni advokatbyrån Tihinen som länge jobbat med juridik inte bara i Sverige utan även i Finland och deras advokater är därför väldigt skickliga samt besitter lång erfarenhet när det rör sig om internattionell juridik. Advokatbyrån ligger i centrala Stockholm och även mitt i Södertälje. Tihinen arbetar med enormt hjärta och tar sig ann alla sina fall samt sina klienter på största tänkbara allvar. Tihinen menar att alla ska ha samma förutsättningar framför lagen och ingen människa ska bli orättvist behandlad av den.

Byrån som startades 1996 grundades av advokat Liisa Tihinen som tog ett viktigt initiativ i hennes karriär då juristbyrån Tihinen ombildades. Idag arbetar med undantag av dess administrativa personal två advokater på advokatbyrån efter att hon slagit påsarna ihop med advokat Kimmo Tihinen.

I Stockholmsområdet och i Södertälje stad har ni självfallet möjligheten att anlita Tihinen som antingen privat eller offentlig försvarare.

Advokatbyråer arbetar alltid för klient i fråga inom en rättsprocess och aldrig för staten oavsett om advokaten är anlitad av staten som en offentlig eller som en privat försvarare.

När du ger dig in i en tvist med lagen är det mycket viktigt att du känner till alla dina rättigheter och vet hur du utnyttjar din frihet så mycket du kan och inte låtar lagen slå dig på fingrarna.

Detta är självfallet mycket svårt att helt och hållet klara sig utan en advokat, och det är väldigt få som klarar av det. Just därför finns dessa skickliga advokater där ute för att göra dig till tjänst och ta hand om alla som begått ett brott eller har råkat bli misstänkt för ett eller flertalet olika brott.

Då vi alla är lika inför lagen så är det ett krav att lagen på så vis behandlar alla lika och inte agerar ojuste. Lagen finns för att rättfärdiga gärningar och inget annat.

När du blivit misstänkt är det alltså extremt viktigt att du så fort som möjligt ser till att att du kontaktar din utvalda advokat för att inte riskera att bli orättvist behandlad under rättsprocessen.