Din advokatbyrå i Stockholm – Specialister inom familjerätt

Vårdnadstvist och familjerätt i Stockholm

En vårdnadstvist är då två föräldrar efter en sepparation inte kan enas om vilken förälder som ska ha vårdnaden för ett eller flera gemensamma barn i en rättslig process.

Om de båda vårdnadshavarna har delad vårdnad för barnen eller om en av dem vill att en ändring sker i vårdnaden, måste rätten gå in och göra ett beslut om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros till mamman eller pappan.

Vid en bedömningen av om vårdnaden ska förbli gemensam eller om den ska skrivas över åt någon av föräldrarna fäster rätten vikt i hur föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor kring barnet. Rätten kan aldrig besluta om en gemensam vårdnad, om båda föräldrarna skulle motsätta sig det.

 

Vid en vårdnadstvist i Stockholm samt vid valet av vårdnadshavare tas barnets egna vilja till om barnet är över 13 år.
även om ett upprepat umgängessabotage i en vårdanstvist i Stockholm  från moderns sida demonstreras är chansen att hon får behålla vårdnaden av hänsyn till vad barnet själv vill.

 

Anmälan vid en vårdnadstvist i Stockholm.

Om två föräldrar som inte varit gifta gör en anmälan om gemensam vårdnad beprövas detta av Skatteverket. En skriftlig anmälan ska göras utav båda föräldrarna.

Denna anmälan vid en vårdnadstvist i Stockholm görs hos antingen Skatteverket eller Försäkringskassan.

Skatteverket kommer med sedan med ett beslut som går att överklagas. Detta görs hos den förvaltningsrätt där barnet är folkbokförd vid tidpunkten då beslutet ägt rum.

Det krävs alltid ett prövningstillstånd till kammarrätten vid överklagande. Läs mer om skatterätt eller behöver skatterådgivning vid någon skattebrott eller något liknande på denna sida https://skatterätt.nu

 

Vad är en då en vårdnadstvist?

Huvudregeln i en vårdnadstvist i Stockholm  är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. De ska även tillsammans besluta om frågor som barnets skolgång och andra juridiska beslut. I en del fall då föräldrarna inte kan enas kliver rätten in och tar hand om frågan. Frågor som påverkar är bland annat om en av förälderarna är en direkt olämplig vårdnadshavare samt hur parterna själva ställer sig till frågan och hur samarbetet kring barnet ser ut.

Ensam vårdnad i en vårdnadstvist kallas även för juridisk vårdnad.

 

Vad innebär då juridisk vårdnad i praktiken?

Innebörden av ensam vårdnad missförstås ofta och det är därför bättre att kalla detta för juridisk vårdnad. Detta innebär dock inte att man får frånta den andra föräldern i fråga rätten till att få träffa sitt barn.

Men som vårdnadshavare är man ansvarig för alla de juridiska beslut som tas som rör barnet och att barnet eller barnen har de behov som man är skyldig att tillgodose dem med. Som till exempel den trygghet, omvårdnad, skolgång och annan fostran ett barn ska ha.

Välkommen in till familjerättstockholm.se

 

kyltransportföretag med certifikat inom Kvalitets & Miljöledningssystem

Termotransport är att transportera föremål med behov av serskilda temperaturer. Matkassar för hemleverans eller andra kylvaror. Det är mycket viktigt att dessa varor bibehåller samma särskillda temperatur under en hel kyltransport och för att klara av detta måste man veta vad man sysslar med.

 

AOOex är Certifierade inom termotransporter och har stor omtanke på miljö & kvalité

AOOex är ett nischat kyltransportföretag med certifikat inom Kvalitets & Miljöledningssystem.

Professionellt transportföretag med fokus på kyltransporter och hemleveranser

Idag är det mycket vanligt att använda sig av det bekväma sättet när man ska handla mat. Hemleveranser av matkassar. Med AOOex blir det inte bara bekvämt att handla på internet utan även miljövänligt. Eftersom du genom att välja kyltransport av din varar inte behöver åka iväg själv för att handla lämnar du över ansvaret till AOOex som på stort allvar antar sig uppdraget och kör alltid sina kyltransporter på ett miljövänligt sätt. Termotransporterna är även specialplanerade för att minska på utsläppen. När AOOex kommer med er hemleverans använder de sig även av ECO-driving.

Idag har AOOex har 15 anställda specialutbildade inom kyltransporter för hemleveranser inom Stor-Stockholm och Uppsala och besitter en kapacitet upp till 1500 tidsangivna stopp per dag, även gällande icke-kyltransporter. AOOex transporterar produkter med höga krav på kyltemperatur till exempel gourmetmat, mejeri- charkuteri- fågel och fiskprodukter, matkassar, medicin, barnmat och även mat till flyg och tågtrafiken.

Gör det smarta valet i framtiden och beställ alla era hemleveranser och termotransporter av ett företag som tar kyltransport och hemleverens på allvar och gör det på ett miljövänligt sätt.

 

Brottmålsadvokater i Stockholm

Brottmål i Stockholm gällande barn och ungdomar:

Barn och ungdomar har i vissa fall rätt att få en särskild brottmålsadvokat som företräder denne i brottsprocessen, i de fall då de har blivit utsatta för brott.

Några som jobbar som brottmålsadvokater i Södertälje är advokatbyrån Tihinen som idag utöver administrativ personal består utav brottmålsadvokaterna Liisa Tihinen och Kimmo Tihinen.

Dessa brottmålsadvokater har en specialinriktad samt djupgående kompetens inom brottmål i Södertälje men med tonvikt på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

De är ofta anlitade i brottmål som rör brottmål i Stockholm men bedriver även andra juridiska frågor.

Dessutom gör de rättsutredningar som rör bland annat brottmål Södertälje och skattemål Stockholm, men även allmän förvaltningsrätt och tvistemål anser dem som viktigt. Även frågor om mänskliga rättigheter aktualiseras av brottmålsadvokaterna Tihinen. Denna Advokatbyrå har också en nämnvärt lång erfarenhet av brottmåls-processer vid Europadomstolen för brottmål.

Brottmålsadvokter i Stockholm och deras arbete kring medierätt:

Dessa brottmålsadvokater med en Advokatbyrå inom brottmål Stockholm har även en lång och bred erfarenhet av tryckfrihetsmål och massor av andra medierättsliga tvister.

Brottmålsadvokaterna på advokatbyrån är verksamma som både offentliga och privata försvarare och målsägandebiträden inom brottmål Stockholm. De besitter stor erfarenhet av företrädande av både personer som är misstänkta som person som blivit utsatta för brott.

I Stockholm samt i Södertälje finner ni advokatbyrån Tihinen som länge jobbat med juridik inte bara i Sverige utan även i Finland och deras advokater är därför väldigt skickliga samt besitter lång erfarenhet när det rör sig om internattionell juridik. Advokatbyrån ligger i centrala Stockholm och även mitt i Södertälje. Tihinen arbetar med enormt hjärta och tar sig ann alla sina fall samt sina klienter på största tänkbara allvar. Tihinen menar att alla ska ha samma förutsättningar framför lagen och ingen människa ska bli orättvist behandlad av den.

Byrån som startades 1996 grundades av advokat Liisa Tihinen som tog ett viktigt initiativ i hennes karriär då juristbyrån Tihinen ombildades. Idag arbetar med undantag av dess administrativa personal två advokater på advokatbyrån efter att hon slagit påsarna ihop med advokat Kimmo Tihinen.

I Stockholmsområdet och i Södertälje stad har ni självfallet möjligheten att anlita Tihinen som antingen privat eller offentlig försvarare.

Advokatbyråer arbetar alltid för klient i fråga inom en rättsprocess och aldrig för staten oavsett om advokaten är anlitad av staten som en offentlig eller som en privat försvarare.

När du ger dig in i en tvist med lagen är det mycket viktigt att du känner till alla dina rättigheter och vet hur du utnyttjar din frihet så mycket du kan och inte låtar lagen slå dig på fingrarna.

Detta är självfallet mycket svårt att helt och hållet klara sig utan en advokat, och det är väldigt få som klarar av det. Just därför finns dessa skickliga advokater där ute för att göra dig till tjänst och ta hand om alla som begått ett brott eller har råkat bli misstänkt för ett eller flertalet olika brott.

Då vi alla är lika inför lagen så är det ett krav att lagen på så vis behandlar alla lika och inte agerar ojuste. Lagen finns för att rättfärdiga gärningar och inget annat.

När du blivit misstänkt är det alltså extremt viktigt att du så fort som möjligt ser till att att du kontaktar din utvalda advokat för att inte riskera att bli orättvist behandlad under rättsprocessen.

Kreativ stadsplanering samt arkitektur

Arkitektur samt Stadsplanering är något jag alltid fascinerats av. Deras kreativa samt hårda arbete syns överallt.

Arkitekter är yrkestiteln som vanligtvis nyttjas av människor som innehar en examen inom arkitektur. Det kan även gälla arkitektur inom landskap inredning eller fysisk planering såsom stadsplanering. Arkitekternas främsta arbete ligger i att planera kreativa stadsmiljöer. Arkitekten arbetar främst med planering av byggnationer samt bebyggda miljöer. En duktig arkitekt vill alltid anpassa byggnaderna så de på ett kreativt samt kontextuellt sätt placeras så de utformar en smart och logisk stadsplanering. I Stockholm har vi ett flertal duktiga arkitekter, har du ett behov som är inom arkitektetens ramar så är det bara att välja den uppsjö av kreativa arkitekter samt stadsplanerare som jag gillar att kalla dem. Läs mer om restauranginredning

 

En arkitekt ska även kunna analysera hur människor förhåller sig till den bebyggda miljön och se sambandet som finns där. Smarta verktyg en arkitekt använder för att kunna prägla sitt arbete är skissar, modebyggande samt ritningar i olika planer. De använder även sig av snitt samt it-modelleringar. En arkitekt kan även sysselsätta sig inom möbelformgivning, samhällsplanering samt stadsplanering. Det finns olika yrkeskategorier en arkitekt kan välja att vara verksam inom, det handlar mest om att arkitekten ifråga väljer den kategori av yrke som rimmar bäst på dennes kreationer samt intressen. Stockholm har en fantastisk stadsplanering samt arkitektur, det finns vissa ställen i Stockholm som kan förbättras som tex slussen. Det finns ett flertal duktiga arkitekter samt stadsplanerare som villigt åtar sig ett uppdrag för att förbättra den arkitektur som är förenad med slussen. Slussen är ett ställe som ligger i centrala Stockholm.

Ett annat affärsområde som går ihop med stadsplaneringen är byggvärme, vattenskada samt byggfukt då hantverket bakom alla ideér samt skisser är minst lika viktigt.

Slutligen vill jag bara tacka alla kreativa arkitekter som ligger i grund till vår stadsmiljö som vi finner i vår omgivning. Utan dem hade vår älskade stad Stockholm inte varit vacker.

För mer information stadsplanering.com

Känsliga men viktiga rättsområden

Vårdnadstvist Stockholm

En vårdnadstvist är då två föräldrar efter en separation inte kan enas om vilken förälder som ska ha vårdnaden för ett eller flera gemensamma barn i en rättslig process.

Om de båda vårdnadshavarna har delad vårdnad för barnen eller om en av dem vill att en ändring sker i vårdnaden, måste rätten gå in och göra ett beslut om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros till mamman eller pappan.

Vid en bedömningen av om vårdnaden ska förbli gemensam eller om den ska skrivas över åt någon av föräldrarna fäster rätten vikt i hur föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor kring barnet. Rätten kan aldrig besluta om en gemensam vårdnad, om båda föräldrarna skulle motsätta sig det.

Vid en vårdnadstvist i Stockholm eller i en annan stad samt vid valet av vårdnadshavare tas barnets egna vilja till om barnet är över 13 år.
även om ett upprepat umgängessabotage i en vårdanstvist i Stockholm  från moderns sida demonstreras är chansen att hon får behålla vårdnaden av hänsyn till vad barnet själv vill.

Anmälan vi en vårdnadstvist i Stockholm.

Om två föräldrar som inte varit gifta gör en anmälan om gemensam vårdnad beprövas detta av Skatteverket. En skriftlig anmälan ska göras utav båda föräldrarna.

Denna anmälan i en vårdnadstvist i Stockholm görs hos antingen Skatteverket eller Försäkringskassan.

Skatteverket kommer med sedan med ett beslut som går att överklagas. Detta görs hos den förvaltningsrätt där barnet är folkbokförd vid tidpunkten då beslutet ägt rum.

Det krävs alltid ett prövningstillstånd till kammarrätten vid överklagande.

Vad är en då en vårdnadstvist?

Huvudregeln i en vårdnadstvist är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Bor du i Stockholm så finns det en uppsjö av jurister att välja bland. De ska även tillsammans besluta om frågor som barnets skolgång och andra juridiska beslut. I en del fall då föräldrarna inte kan enas kliver rätten in och tar hand om frågan. Frågor som påverkar är bland annat om en av förälderarna är en direkt olämplig vårdnadshavare samt hur parterna själva ställer sig till frågan och hur samarbetet kring barnet ser ut. Ensam vårdnad i en vårdnadstvist kallas även för juridisk vårdnad.

Vad innebär då juridisk vårdnad i praktiken?

Innebörden av ensam vårdnad missförstås ofta och det är därför bättre att kalla detta för juridisk vårdnad. Detta innebär dock inte att man får frånta den andra föräldern i fråga rätten till att få träffa sitt barn.

Men som vårdnadshavare är man ansvarig för alla de juridiska beslut som tas som rör barnet och att barnet eller barnen har de behov som man är skyldig att tillgodose dem med. Som till exempel den trygghet, omvårdnad, skolgång och annan fostran ett barn ska ha.

Hos Aliva hittar du teambuilding, grupputveckling, stadsjakter, konferensbokning, äventyr av olika slag och massa annat kul för både dig, dina kollegor, vänner och familj!

Löper vardagen på i samma inrutade gamla mönster? Dags att hitta på någonting nytt? Någonting spännande men samtidigt lärorikt? Då ska du kontakta Aliva! Aliva har något för alla, oavsett om det gäller småbarnsfamiljen, kollegorna eller kompisgänget så hittar vi en aktivitet som är lämpad just för er.

När det kommer till aktiviteter har dem många ess i ärmen. Välj och vraka bland aktiviteter där det både finns övningar som kräver god kommunikation och samspel eller varför inte prova på ett äventyr på tu man hand?

 

Aliva finns både i Stockholm, Göteborg, Uppsala och i Malmö. Alltid lättillgängliga med aktiviteter, stadsjakter och andra utmanande aktiviteter!


Behöver du och din familj komma bort över dagen? Eller kanske ni på kontoret behöver en hel veckas konferens för att finna ny inspiration?
Oavsett tidslängd så kommer vi hitta en aktivitet som faller er i smaken. Du har kanske drömt om att åka långfärdsskridskor på en frusen sjö? Funderat på att prova på att paddla kajak under ett par timmar? Kanske drömmer du om att klättra på en vackert belägen klippa ute i den fantastiska naturen? Aliva kan få dessa drömmar att gå i uppfyllelse!

 

Hos Aliva finns det garanterat något för alla. Vill ni uppleva ert valda äventyr på egen hand? Eller vill ni hellre ha en guide med er för att få ut så mycket som möjligt av upplevelsen? På Aliva kan en guide bokas med samtliga aktiviteter. Vi anpassar allting efter både er erfarenhet och era önskemål. Perfekt för skapa en bra teambuilding


När det kommer till konferenser kan Aliva både arrangera direkt där ni är, på en förbestämd plats – eller leta upp en passande konferensanläggning åt er! Kontakta oss för konferensbokning.  Passa gärna på att ta del av deras stora utbud av spännande aktiviteter innan eller efter konferensen. Det är både givande för gruppen men också för din individuella utveckling.

Med våra olika teamaktiviteter stärker ni garanterat banden sinsemellan och ger gruppen en starkare sammanhållning! Är ni sugna på att prova på våra teamaktiviteter? De är indelade i olika kategorier, så som: “Skytte”, “Quiz”, “Lekfullt & Klurigt” samt “Bygga & Konstruera”. Det finns alltså någonting för alla typer av grupper!

Vill ni ta det ytterligare ett steg längre? Då kan Aliva även boka in er på grupputveckling. Här finns allt ifrån aktiviteter till föreläsningar, där grunden ligger i att ni som deltagare ska utvärdera er själva och er möjlighet till att utvecklas vidare.

 

Efter en dag med många utmaningar kan det vara skönt att koppla av. Aliva kan erbjuda er en avkopplande tur på en bastuflotte. Varva ned med hjälp av ett skönt bad och uppmjukande ånga.

 

Med hjälp från Aliva får ni chansen att göra någonting tillsammans! Är ni mycket intresserade av äventyr så är Aliva en värld värd att upptäcka. Prova på fiskesafari, golfevent eller varför inte testa på att åka ribbåt?

Vidga vyerna, utvecklas och ha roligt med Aliva! Kontakta oss vi finns i flera städer för att närmare gå in på dem gäller; Stockholm, Göteborg, UppsalaMalmö.

För mer information besök:
Konferensbokning
Konferensbokning

Teambuilding
Teambuilding

Ännu ett inlägg om hantverk

Denna gång ska vi prata måleri. Jag är inte den mest konstnärliga människan eller kanske inte ens kapabel till att måla om. Så då undrar ni kanske hur jag fått allting klart såpass fort? NEJ! jag har inte gjort det själv, och JA! jag anlitade en målare i Stockholm för att göra jobbet åt mig, och jäklar vad nöjd jag är! Har inte behövt ägna en tanke åt måleri bortsett från att välja ut de färger och motiv jag önskat.

Min målerifirma i Stockholm och har varit sjukt bra och trevliga målare som gör ett snabbt och väldigt bra jobb! Det jag valde var att måla hela rummet i ljusblått med en ljusgul fondvägg med en stor ek samt små ekorrar på. Något man helt inte gör själv, om man inte är väldigt begåvad inom området! Visst behöver man kanske inte vara målare för att klara av detta men även om man är konstnärligt lagt så sparar man massvis med tid på att anlita en målerifirma i Stockholm!

Inte heller behöver det vara det dyrt att anlita en målare för sitt måleri. Jag har alltid trott att det skulle kosta skjortan när man kontaktar en målerifirma i Stockholm men så var inte fallet! Åtminstone inte när man kontaktar en bra målerifirma. Jag har varit i kontakt med många målare i Stockholm i mina år men aldrig stött på en så här professionell målerifirma med så här bra service! Måleri har plötsligt blivit enklare och roligare! Genom att anlita en målerifirma blir ingenting omöjligt och man kan låta  fantasin flöda! jag vet redan vad dessa grymma målare ska få göra i mitt kök i vår. Något jag inte ens hade tänk på innan jag kunde se vad som var möjligt. Snacka om att vidga vyerna inom måleri och på så vis blir man sjukt inspirerad! Letar ni efter en målare i Stockholm för lite uppiggande måleri eller en målerifirma som kan måla om hela huset? Tvivla inte på att kontakta ett proffs för jag skulle rekommendera detta starkt!

För er som vill kolla lite närmre på detta kan ni surfa in på måleristockholm.se alternativt måleristockholm.com. Ni kan även komma förbi färgbutiken för en titt om hur man ska göra på bästa sätt för att förvandla sin vardag med lite färg.

Hantverkare med stil och klass

Är ni (precis som jag var) sugna på golvläggning i Stockholm, eller kanske rusta upp ett gammalt golv?

Jag har precis renoverat mitt vardagsrumsgolv här hemma. Något jag trodde skulle bli ett jättejobbigt projekt med tanke på att mitt vardagsrumsgolv är lite speciellt utformat. Sen är ju inte jag den som kan allt om golv eller parkettläggning.

Men när jag bestämt mig för att anlita en golvläggare i Stockholm för jobbet så var golvet klart på nolltid. Alltså verkligen, jag hann knappt reagera innan det var klart. Jag antar att det inte är särskilt svårt om man vet vad man gör. Vilket dessa golvläggare i Stockholm verkligen gjorde. Jag valde att gå in på trägolvstockholm.se för att ta tag i min golvläggning och är extremt nöjd med vad min leverantör och sundbybergsgolv har åstadkommit. Och för en bra peng!

Jag välde länge vad jag ville ha för golvläggning, om jag ville ha ett trägolv eller om jag skulle ha parkettgolv. Men var får man tag i trägolv i Stockholm eller parkett i Stockholm snabbt och enkelt? det är inte så enkelt som man kan tro. Men den golvläggare jag valde besatt all kunskap och material man kunde önska gällande golvläggning! Så tillslut, efter en hel del hjälp och tips valde jag att köra på ett fint trägolv. Inte för att de är bättre än parkettgolv utan endast för att det föll mig mer i smaken då jag gillar känslan av ett trägolv man hittar i sin sommarstuga eller i äldre lägenheter. Ett trägolv med lite mer karaktär och inte lika “perfekt” som ett parkettgolv. Sen har jag redan två jättefina parkettgolv i både hall och sovrum som passar jättebra in där. Så jag kände att jag kunde variera mig lite och välja ett annorlunda trägolv inför den här golvläggningen. Man kan även vara lika kreativ vid din parkettläggning.

Nu när jag var inne på att rusta upp lägenheten lite funderade jag även på att “pigga upp” mitt köksgolv något. Det är ett jättefint trägolv som går lite i samma stil som mitt nya trägolv i vardagsrummet, men det är ganska slitet och behöver ett “ansiktslyft”. Jag pratade med mina golvläggare och de berättade att de även förädlar gamla golv! Vi pratade igenom det lite och jag vart positivt överraskade över hur proffsiga och hjälpsamma min golvläggare var. Vi kom fram till att de ska komma över på torsdag nästa vecka och förädla samt behandla mitt trägolv och inte blev det dyrt heller. De förädlar inte bara trägolv utan även parkettgolv i Stockholm om ni är intresserade.

Första inlägget!

Detta blir vårt första inlägg. Vi kommer i detta inlägg diskutera det viktiga ämne sökmotoroptimering även känt som SEO. Varför vi väljer att lyfta detta ämne är för att vår värld digitaliseras mer och mer för varje dag. Därför tror vi att det är viktigt att vi lyfter upp detta.

Vad är sökmotoroptimering?
Ifall man hör någon på krogen säga att den jobbar som sökmotoroptimerare så innebär det kortfattat att denna person ser till att olika hemsidor vedebörande jobbar med rankar högt under olika söktermer folk Googlar på. Varför vi väljer att skriva ”googla” är för att en stor del av  alla sökningar som görs på internet görs via Google idag. Effektiv sökmotoroptimering innebär att du införskaffar dig länkar till din hemsida samt att du titulerar samt skriver texter på din hemsida så Google med enkelhet kan tyda samt tolka din hemsida. Det är flera parametrar som spelar in när Google gör den bedömning om vilken plats olika hemsidor ska ranka, därför är det smartast att anlita proffs när det gäller denna typ av arbete. Sökmotoroptimering är inget man lär sig på en natt, därför tror vi att  en SEO-Byrå för dig som driver ett företag vara något att föredra.

Vilken SEO-Byrå ska man välja?
Det finns flera SEO-Byråer att välja bland i Sverige framförallt i Stockholm där urvalet är väldigt brett. Att välja en SEO-Byrå kan många uppleva vara svårt, men vi tror starkt på våra tips om att se över företagets resultat de lyckats genomföra med andra kunder till dem. Ser referenserna goda ut så är det ett väldigt bra tecken på att det är ett seriöst företag du har att göra med.

Idag är inte sökmotoroptimering allt
Något som är minst lika viktigt som att kunna optimera sin sida är att ha en hemsida som till synes ser bra ut. Det vi säga att den ligger under en webbdesign som inte bara ser bra ut, utan att den även sticker ut bland alla dessa tusentals hemsidor som florerar ute på nätet. Det räcker alltså inte att ranka högt på sökmotorerna har du inte en sida som användarna upplever attraktiv kommer de klicka vidare lika snabbt som de klickade sig in på din sida.

För mer information om sökmotoroptimering eller webbdesign kan du kontakta SEO-Byrån Flighton som för övrigt hjälpt oss att författa detta blogginlägg. Du finner deras länkar till deras respektive hemsidor nedan. Flighton driver även en utbildningsplattform under namnet Flighton Academy där ambitionen är att erbjuda utbildningar via deras kunder. Flighton driver även en kommunikationsplattform vid namnet trean.nu detta är en kostnadseffektiv plattform för företag som vill kommunicera ut meddelanden samt information.

Flighton AB
SEO-Byrå.nu