Flytta eller transportrera något i den lite större skalan?

Det behöver inte alls vara komplicerat att få tillexempel sin [...]